Ons Team

Ons team bestaat uit 4 personen, zowel vrouwen als mannen, te weten:

De heer B. (Boelo) Boelens GZ psycholoog BIG 99040901825 psychotherapeut BIG 09040901816
Kamer van Koophandel 01163926Lidmaatschappen:
- Landelijke vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP)

Mevrouw L.C. (Len) van Kampen GZ psycholoog BIG 19044491716 psychotherapeut BIG 19044491725 Kamer van Koophandel 32151174Lidmaatschappen- Landelijke - Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP)                  - Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieen (VGCt)                        
- Vereniging EMDR Nederland (VEN)                        
- Emotionally Focussed Therapy (EFT partner-relatie therapie)
Len van Kampen heeft hiernaast de basis- en vervolgopleiding Schematherapie gevolgd.
Zij is sinds 2000 bij de praktijk werkzaam en huist op de locatie Nieuwland  binnen het Medisch Centrum Nieuwland, waar ze voornamelijk langer durende psychotherapie verzorgt binnen de Gespecialiseerde GGZ. Hiervoor heeft ze bij twee verschillende RIAGG`s gewerkt.

De heer M.M. (Mark) van der Kruijk GZ psycholoog BIG 39051149125 psychotherapeut BIG 59051149116 Kamer van Koophandel 32163567 Lidmaatschappen: Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd psychotherapeuten en Vereniging van Gedrags- en Cornitieve Therapie Met cerfifivaten van Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Solution Focused Therapy enAcceptanse and Commitment Therapy

Mevrouw M.F.J. (Marijke) Nielsen klinisch/GZ psycholoog BIG59046936625 psychotherapeut BIG 7904693661 Kamer van Koophandel 32150714Lidmaatschappen:- Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP)                             - - Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapieen ( VGCt)   Is daar bij leertherapeut, supervisor en docent                            
- Vereniging EMDR Nederland (VEN) Marijke Nielsen verzorgde basiscursussen Gedragstherapie voor psychologen.
Ze volgde verscheidene cursussen in Schematherapie en EFT (partner-relatie therapie).
Zij is reeds jaren met plezier werkzaam in de Specialistische GGZ binnen de praktijk, op de locatie Gezondheidscentrum Kattenbroek.

Naast de vaste samenstelling van ons team werken we nauw samen met psychiater en psychotherapeut De heer F.P. (Frank) Bish Arts/psychiater BIG 89019993601 psychotherapeut BIG 59019993616

Het lidmaatschap van de LVVP is een waarborg voor kwaliteit. Wij verrichten ons werk volgens de beroepscode van deze beroepsvereniging. Bij klachten onderwerpen wij ons aan de klachtenprocedure van deze vereniging. U kunt deze klachtenregeling inzien op de website van de LVVP.

Conform de recente wet- en regelgeving hebben al onze psychotherapeuten een persoonlijk kwaliteitsstatuut. Dit is in te zien bij uw betreffende behandelaar.

Ook werken we allemaal met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).

Locaties

Locatie Kattenbroek
De herfstdraad 9
3823 CS Amersfoort
T. 033 456 31 87

Locatie Nieuwland
Zeldertsedreef 11A
3824 EJ Amersfoort
T. 033 433 12 33

Contact

Hoofdnavigatie