Financiering & kosten

Psychotherapie voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.  

Psychotherapie of Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hierbij worden gesprekken niet los afgerekend maar worden de minuten van de totale behandeling (onder andere ook administratieve tijd) bij elkaar opgeteld.

Wij sluiten jaarlijks met alle zorgverzekeraars een contract af, waardoor de behandeling volledig wordt vergoed. U moet hierbij echter wel rekening houden met het eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.
NB OOK WANNEER U SLECHTS EEN GESPREK HEEFT GEHAD KOST DIT AL (een deel van) UW EIGEN RISICO!
Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

N.B. sommige zorgverzekeraars zoals CZ en VGZ  hanteren een omzetplafond voor de zorgverlener, waardoor het onmogelijk kan zijn om nieuwe cliënten die hier bij verzekerd zijn aan te nemen.
Onze mogelijkheid om u hulp te bieden kan dus beperkt zijn door een omzetplafond, een quota of andere beperking die uw zorgverzekeraar heeft ingesteld.

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Lukt dat onverhoopt niet dan wordt u door de praktijk buiten het DBC om 50 Euro in rekening gebracht.

Locaties

Locatie Kattenbroek
De herfstdraad 9
3823 CS Amersfoort
T. 033 456 31 87

Locatie Nieuwland
Zeldertsedreef 11A
3824 EJ Amersfoort
T. 033 433 12 33

Contact

Hoofdnavigatie