Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie, als behandelmethode voor psychische problemen en klachten, die complex zijn, vaak al langere tijd spelen en van grote invloed kunnen zijn op iemands leven en functioneren. Het doel is uw klachten en problemen op te heffen of te verminderen, zodat u er minder last van heeft.  

Uw psychotherapeut heeft geen kant en klare oplossing. Hij/zij kan de problemen niet voor u oplossen, maar helpt u anders met nare situaties, met u zelf en/of anderen om te gaan, er anders naar te kijken. Ook kunnen pijnlijke gebeurtenissen en gevoelens verwerkt worden waardoor u ze beter kunt hanteren.
Psychotherapie kan een moeilijk proces voor u zijn. Het vraagt bereidheid om uzelf, uw persoon en uw achtergrond en ervaringen, uw gedrag, gedachten en gevoelens te onderzoeken, en als het ware kritisch onder de loep te nemen. De psychotherapeut kan, naast het bieden van begrip en steun, u confronteren met pijnlijke gevoelens, dat spanningen en angst kan oproepen.

In veel gevallen wordt van u zelfwerkzaamheid verwacht, d.w.z. ook buiten de zittingen aan uw problemen te werken, daarmee bezig te zijn en bijvoorbeeld opdrachten uit te voeren. Kortom, psychotherapie kost tijd en energie.

In de eerste 3 of 4 gesprekken zal de psychotherapeut een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van uw klachten en problemen, van uzelf, uw situatie en levensomstandigheden en algemeen functioneren, en van uw voorgeschiedenis. In veel gevallen wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Op basis van de verzamelde informatie wordt met u besproken hoe uw probleem benoemd kan worden, op welke manier er aan verbetering gewerkt kan worden en welk doel daarbij nagestreefd wordt. In overleg met u wordt zo een behandelplan en -doel opgesteld. Vaak wordt tussentijds met u gekeken naar de voortgang van de therapie (evaluatie) en kan het behandelplan en - doel eventueel worden bijgesteld.

De duur van een psychotherapie is moeilijk van te voren te voorspellen. Dit verschilt van persoon tot persoon, en hangt af van de aard en duur van de klachten, van uw mogelijkheden en therapiewensen. Over het algemeen varieert de duur van psychotherapie van enkele maanden tot soms zelfs enkele jaren.

Locaties

Locatie Kattenbroek
De herfstdraad 9
3823 CS Amersfoort
T. 033 456 31 87

Locatie Nieuwland
Zeldertsedreef 11A
3824 EJ Amersfoort
T. 033 433 12 33

Contact

Hoofdnavigatie