Aanmelden en contact

U kunt zich telefonisch bij ons aanmelden of om nadere informatie vragen op de twee algemene praktijknummers. Mocht u het antwoordapparaat treffen, spreek dan duidelijk uw naam en de telefoonnummers in, waarop u te bereiken bent. U wordt dan zo snel mogelijk door een van ons terug gebeld, in ieder geval binnen twee werkdagen.

Houdt u rekening met een wachtlijst! Dit geldt voor de intake. De behandeling sluit daar zonder extra wachttijd op aan. Wanneer u de wachtlijst te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met de praktijk voor de laatste, actuele stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gesteld zijn, en zijn voor het laatst op 1 september 2016 geactualiseerd.
 

In geval van crisis dient u, wanneer we niet bereikbaar zijn, contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Vandaar uit kan u verwezen worden naar een 24-uurs crisisdienst.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt wordt telefonisch enige algemene informatie gevraagd, zoals uw persoonsgegevens, wie uw huisarts is en bij welke zorgverzekeraar u aangesloten bent. Daarnaast wordt gevraagd om kort aan te geven wat de aard van de problemen is waarvoor u zich aanmeldt.

Voor psychotherapie is een verwijsbrief voor de gespecialiseerde GGZ van de huisarts nodig. Dit kunt u meenemen naar het eerste gesprek en uw behandelaar dan overhandigen.

Locaties

Locatie Kattenbroek
De herfstdraad 9
3823 CS Amersfoort
T. 033 456 31 87

Locatie Nieuwland
Zeldertsedreef 11A
3824 EJ Amersfoort
T. 033 433 12 33

Contact

Hoofdnavigatie